Czwartek 10 września po raz ostatni zajęcia języka polskiego prowadziła

p. A. Andrzejczak. Od ponad 37 lat dbała o kulturę języka naszych uczniów

i zachęcała do przygód z światem literatury i ortografii. Razem z Panią Anią 

poznawali bohaterów literackich i filmowych, recytowali, uczyli się wartości,

które stanowią o byciu pełnowartościowym człowiekiem. Dziękujemy za trud

wychowawczy i dydaktyczny. Życzymy, aby czas emerytury sprzyjał rozwijaniu

pasji i pozwolił zrealizować niespełnione marzenia.