Konkurs z okazji Światowego Dnia Liczby Pi rozstrzygnięty.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w konkursie plastycznym z okazji Światowego Dnia Liczby Pi.

Konkurs był skierowany do wszystkich uczniów klas IV-VII, a organizatorem była Beata Florczak.

Wszystkie nadesłane prace ( ponad 30) były bardzo interesujące i ciekawe. Komisja konkursowa  w składzie:

 

Paweł Kistowski

Beata Florczak

Iwona Woźniczka

 

dokonała oceny  prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła 7 laureatów oraz przyznała jedno wyróżnienie:

Laureaci:

Szymon Rebelka klasa IV

Maciej Kubiak klasa V

Piotr Kempski klasa VI

Anna Rzepecka klasa VI

Sebastian Szymaniak klasa VI

Klaudia Andrzejewska klasa VIIa

Martyna Jeńczak klasa VIIb    

Wyróżnienie :

Julia Biedrowska

                                                    nagrodzone prace

                                                      

  

                                         

                                              ŚWIĘTUJ  Z  NAMI DZIEŃ  LICZBY  PI

Pi jest niewątpliwie najsłynniejszą liczbą świata. W przybliżeniu równa jest 3,14.

Tak w notacji amerykańskiej zapisuje się datę 14 marca

 (Amerykanie najpierw wymieniają miesiąc, potem dzień)

i dlatego tego dnia obchodzony jest Dzień Pi. Święto Ludolfiny zostało

wymyślone i pierwszy raz było obchodzone w roku 1988 w San Francisco

w Exploratorium, pierwszym centrum nauki na świecie.

 Liczba π nazywana jest czasami stałą Archimedesa w uznaniu zasług

Archimedesa z Syrakuz, który jako pierwszy badał własności i znaczenie

w matematyce tej liczby; określenie ludolfina pochodzi od Ludolpha van Ceulena,

który zyskał sławę przedstawiając tę liczbę z dokładnością do 35 miejsc po przecinku.

Z tej okazji w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny skierowany dla klas 4-7,

na plakat promujący Ludolfinę. Wasze prace były świetne i bardzo interesujące.

Oto one:

 

 

Najlepsze prace wyłoni komisja w składzie:

Paweł Kistowski

Beata Florczak

Iwona Woźniczka

Poznacie je już w najbliższych dniach.