Uniwersytet Dzieci – zajęcia matematyczne

 

W roku szkolnym 2020/2021 w  klasach I, II i III realizowane były projekty edukacyjne Fundacji Uniwersytet Dzieci, podczas których uczniowie odkrywali praktyczne zastosowanie matematyki.Głównym celem prowadzonych zajęć było rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać.
Uczniowie klas I i II realizowali projekt „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”. Podczas zajęć dzieci ćwiczyły odczytywanie godzin, poznały jednostki miar i wag oraz nauczyły się prowadzić obliczenia pieniężne. Uczestnicząc w projekcie, uczniowie rozwijali również umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia.

Natomiast uczniowie  klasy III w ramach projektu„Matematyka. Kto w pracy liczy, mierzy, waży?”sprawdzali, jak z matematyki korzystają przedstawiciele różnych zawodów: kucharze, krawcy czy muzycy. Trenowali projektowanie, wyobraźnię przestrzenną czy odmierzanie składników. Zobaczyli również jak wygląda praca w różnych profesjach, co pozwoliło im zwiększyć świadomość, w jakich dziedzinach chcieliby się rozwijać. 

Lekcje pełne były eksperymentów, wspólnego doświadczania i zadań zespołowych. Podczas projektu dzieci rozbudzały swoją wyobraźnię, trenowały pracę w grupie i prezentowanie swoich wypowiedzi na forum oraz uczyły się szacunku wobec zdania innych.