Październik 2022r.
 
 
 
Podczas zajęć z LABOLATORIUM PRZYSZŁOŚCI uczniowie wykonali doświadczenie chemiczne WULKAN. Przebieg eksperymentu: jednym ruchem wlano ocet z kubka do wulkanu i zaobserwowano reakcję, która zachodzi w jego wnętrzu. 
Obserwacja: Wulkan wybucha pianą. W rzeczywistości są to bąble napełnione dwutlenkiem węgla, który powstał z reakcji octu (kwasu) z sodą oczyszczoną.       
          
 
 
Aktywność badawcza uczniów
w edukacji biologicznej w szkole.
Na lekcjach biologii może odbywać się poprzez stawianie pytań, formułowanie problemów i wyciąganie wniosków.