Narkotyki i dopalacze zabijają

 

     26 września  2019 roku  odbyło się spotkanie uczniów klas IV –VIII

    z Przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.

    Zajęcia z uczniami były częścią kampanii edukacyjno – informacyjnej

    pod  nazwą : „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

    Tematem przewodnim były  zagrożenia związane z używaniem narkotyków oraz

    innych substancji  psychoaktywnych, a celem było podniesienie świadomości

    młodych ludzi w tym obszarze.

 

Istotnym elementem spotkania była projekcja kilkuminutowych filmów pt. : „ Narkotyki 

i dopalacze” oraz „ Odsłona piekła”. Uczniowie zgłębili wiedzę dotyczącą konsekwencji

zażywania narkotyków ; zarówno tych zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych. Słuchacze

poznali objawy zażywania środków psychoaktywnych oraz kolejne fazy uzależniania – od

etapu inicjacji po silne uzależnienie.   Dużym zainteresowaniem cieszyły się przykłady 

„ z życia wzięte”, czyli świadectwa osób , które wyszły z uzależnienia. W oparciu

o własne doświadczenia oraz posiadaną wiedzę przestrzegali przed zażywaniem

substancji psychoaktywnych.

Policjanci przybliżyli również młodym ludziom tematykę odpowiedzialności karnej osób

nieletnich za popełnione czyny karalne. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie zachowania

są przejawami demoralizacji i jak powinni się zachowywać na terenie szkoły. Zostali

uświadomieni , jakie kary i konsekwencje grożą za wykroczenia i przestępstwa.

Na zakończenie przedstawiciele KPP zapowiedzieli kontynuację działań profilaktycznych

na terenie Zespołu Szkół w Rusku w roku szkolnym 2019/2020 .

   Spotkanie było pewnego rodzaju „lekcją przestrogi” dla młodych ludzi.

 

 

                                                                                                                                          Marta Paradysz

                                                                                                                                                                                                                                                            pedagog