Uczniowie ZS w Rusku wybrali w wyborach szkolnych Radę Samorządu

Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były debatą, która

pozwoliła im bliżej poznać kandydatów do SU i podjąć

decyzję o wyborze przewodniczącego szkoły.


Oficjalnie zatem ogłaszamy wyniki wyborów szkolnych.


Przewodnicząca SU - Ania Gruchała


Pozostali członkowie- Szymon Szymaniak, Maria JeleniewskaKarolina Wciórka

 

foto relacja

 

                                                                 WIĘCEJ ...