Czas na podsumowanie przygody z kaligrafią!
 
Zadaniem konkursowym było kaligraficzne przepisanie fragmentu tekstu.
 
Oceniano: estetykę zapisu, kształt i sposób łączenia liter, oryginalność elementów
 
graficznych, a także poprawność kompozycyjną, ortograficzną i interpunkcyjną tekstu.
 
 
Szkolnymi Mistrzami Kaligrafii zostali:
 
 
WIKTORIA KOŚCIELNA kl. I,
 
SANDRA JANKOWSKA kl. II,
 
GABRIELA WALCZAK kl. III,
 
DAWID KAJOCH kl. IV,
 
JAGODA MIKOŁAJCZAK kl. V.
 
 
Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody książkowe (do odebrania w bibliotece).
 
GRATULUJEMY wszystkim uczestnikom konkursu!!!