Przewodniczący:                    Walczak Monika

 

Z-ca przewodniczącego:         Forycka Barbara

                                         

Skarbnik:                              Jeńczak Ewa

 

Sekretarz                              Cieślak Daria

 

Członkowie:                          Wojtkowiak Sylwia

                                           Woźniak Agnieszka