Mistrzostwa Miasta i Gminy Jaraczewo zorganizowane zostały w Szkole Podstawowej

w Rusku. W turnieju wzięło udział 8 drużyn ze szkół w Rusku, Górze, Jaraczewie

i Wojciechowie. Drużyna składała się z  2 dziewczynki + 2 chłopców.

W trakcie turnieju rozegranych zostało 14 meczy w wyniku których pierwsze miejsce

zdobyła drużyna ze SP w Jaraczewie.

Wyniki :

I miejsce -  Jaraczewo I,

II – Wojciechowo I

III – Góra I

IV – Wojciechowo II.

Drużyna ze SP w Rusku zajęła V miejsce.

Dyplomy i puchar na zakończenie imprezy wręczyła kapitanom drużyn

pani dyr. SP w Rusku  M. Podlewska.